Nedenfra er en sosial virksomhet som tilbyr
rådgivning, partnerskap, prosessdesign og innovasjonsledelse for samskaping og systemendring

Vi begynner sakte men sikkert å forstå alvoret og omfanget av klima og naturkrisene. Samtidig står vi også overfor en sosial krise. Det gjelder tilgang på mat, energi, velferd og bolig. Vi ser økende ulikhet globalt, nasjonalt og lokalt. Løsningene på de ulike krisene må derfor også være sosialt rettferdige. Og selv om mange av krisene er globale i omfang, så må vi de løses lokalt.

Vi må tenke globalt og  handle lokalt!

 

Det betyr at både offentlig og privat sektor, både kommuner og næringsliv, står ovenfor store omstillinger i årene vi har fremfor oss.

 

Nedenfra bistår og samarbeider med endringsvillige virksomheter som ikke bare ønsker å tilpasse seg den nye virkeligheten, men som også ønsker å gå foran, inspirere og bidra til den nødvendige omstillingen på system- og  samfunnsnivå.

 

Når man står ovenfor store og flokete utfordringer kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det er her Nedenfra kommer inn.

 

Nedenfra tilbyr rådgivning, samarbeid, innovasjonsledelse og prosessdesign

Nedenfra kan bidra med alt fra fase 0, altså bare begynne å utforske tilnærming, utfordringer og muligheter. Via prototyping og pilotering av et prosjekt, en tjeneste eller et produkt som viser retning. Til utvikling av  overordnede konsept og strategiske blikk på hele, eller deler av, virksomheten.

 

Nedenfra tilbyr perspektiv og metodikk som gjør de nødvendige endringene lettere, målbar, mer målrettet og, morsommere for den enkelte virksomheten, med fokus på muligheter og løsninger for den omstillingen vi som fellesskap står ovenfor.

 

Til større oppgaver setter vi sammen team med nødvendig kompetanse og ressurser for den konkrete oppgaven.

 

Nedenfra er støttet av og tilknyttet Tøyen Unlimited.


Org:
919 510 781 MVA

Kontakt: Tlf: + 47 94 03 94 99
E-post: ole@nedenfra.org