Nye nettsider kommer snart!

 

Nedenfra er et sosialt foretak som tilbyr tjenester innen medvirkning og byutvikling
med fokus på bolig og kultur.

Nedenfras formål er å bidra til en åpnere og mere demokratisk by og byutvikling.
Nedenfra tilbyr tjenester i alle faser fra ideutvikling via prosessdesign og gjennomføring til evaluering og rapportering. Verktøyene er samskaping, medvirkning, deltakelse og involvering.

Nedenfra er støttet av og tilknyttet Tøyen Unlimited.

Kontakt:
Tlf: + 47 94 03 94 99
E-post: ole@nedenfra.org

Følg oss på Facebook!