Demokratisk deltakelse i byutvikling

 

Nedenfra er et sosialt foretak som tilbyr tjenester innen medvirkning og byutvikling med fokus på bolig og kultur.

Nedenfras formål er å bidra til mere demokratisk deltakelse i by og byutvikling.

Nedenfra tilbyr kunnskapsutvikling og et bredt spekter av tjenester i alle faser fra ideutvikling via prosessdesign og gjennomføring til evaluering og rapportering.

Verktøyene er samskaping, medvirkning, deltakelse og involvering.

Nedenfra er støttet av og tilknyttet Tøyen Unlimited.


Kontakt:
Tlf: + 47 94 03 94 99 E-post: ole@nedenfra.org